Lead Localization

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Spôsob úpravy nastavenia parametrov tvaru



Každý typ tvaru 3D Shape obsahuje parametre, ktoré je možné upraviť.

Krok

1.

V poli 3D Shape vyberte typ tohto tvaru v rozbaľovacej ponuke .

2.

Pomocou funkcie Add Section pridajte novooznačenú časť do tvaru 3D Shape.

3.

Parametre upravte s prihliadnutím na chirurgickú aplikáciu, napríklad:

  • Diameter

  • Tip Offset

  • Offset

  • Length

4.

Vyberte položku Ok.

Výrobok č. 60917-70SK

Date of publication: 2019-06-19