Lead Localization

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Typický pracovný tokSoftvér Lead Localization sa spravidla používa ako súčasť pracovného toku Trajectory a zahŕňa použitie požadovaných a voliteľných ďalších aplikácií. Ďalšie informácie nájdete v príručkách používateľa softvéru pre tieto aplikácie.

Krok

1.

Spustite softvér Lead Localization.

2.

Vyberte údaje o pacientovi v časti Patient Selection.

3.

Voliteľné: Pomocou funkcie Image Fusion zlúčte súbory snímok.

4.

Voliteľné: Vykonajte segmentáciu štruktúr pomocou funkcie Anatomical Mapping.

5.

Voliteľné: Pomocou funkcie Fibertracking vytvorte, upravte a odstráňte zhluky vláken.

6.

Voliteľné: Pomocou funkcie SmartBrush vytvorte, upravte a odstráňte objekty.

7.

Pomocou softvéru Lead Localization lokalizujte a definujte elektródy.

8.

Uložte plán a zavrite softvér Lead Localization.

Výrobok č. 60917-70SK

Date of publication: 2019-06-19