Object Management Object Manipulation

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Začínáme

Pozadí

Object Manipulation vám umožňuje kontrolovat a upravovat objekty. Aplikace poskytuje funkce k manipulaci s objekty pomocí různých vykreslovacích nástrojů.

Kvalita obrazu

Nástroj Object Manipulation je značně ovlivněn kvalitou datových sad. V důsledku toho bude mít lepší kvalita snímku obecně pozitivní dopad na kvalitu výsledné segmentace. Z toho důvodu společnost Brainlab doporučuje následující specifikace:

  • Více než 100 řezů
  • Rozlišení v rovině menší než 1 mm
  • Pokud je to možné, mělo by být FOV co možná největší
  • Vysoký poměr kontrastu ke tkáni (tj. dobrá vizualizace různých tříd tkání)
  • Vysoká míra odstupu signálu od šumu
  • K dispozici jsou různé submodality (T1, T2, FLAIR)
Číslo výrobku: 60917-69CS

Date of publication: 2019-10-24