SmartBrush

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Опции на Brush 2D

Опции


Очертава област на интерес пиксел по пиксел.

Позволява на потребителя да коригира структури без каквато и да било интерполация.Премахва очертана област от обекта.

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25