SmartBrush

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Клавишни комбинации

Обосновка

Можете да използвате бутоните в лентата с инструменти за преглед на образи или да използвате клавишните комбинации на клавиатурата и сензорния екран по-долу.

Клавишни комбинации на клавиатурата

Функция Описание Клавишна комбинация на клавиатурата
Мащабиране Увеличаване и намаляване на мащаба Ctrl + колелце на мишката
Панорамиране Преместване на срез в рамките на прозорец Ctrl + ляв бутон на мишката и плъзгане
Превъртане Превъртане през срезовете Колелце на мишката
Центриране на обект Центриране на текущия обект в средата на всички изгледи Ctrl + единично щракване с мишката върху обект
Размер на четката Промяна на размера на четката, когато дадена четка е активна Alt + колелце на мишката
Изтриване Изтриване без избиране на бутона Erase, когато дадена четка е активна Десен бутон на мишката
Смяна на оформлението Превключване към следващото оформление на изгледа Ctrl + Tab

Клавишни комбинации на сензорния екран

Функция Описание Клавишна комбинация на сензорния екран
Мащабиране Увеличаване и намаляване на мащаба Поставете два пръста върху образа на среза и ги съберете или съответно раздалечете
Панорамиране Преместване на срез в рамките на прозорец Поставете един пръст върху образа на среза и плъзнете в желаното местоположение
Превъртане Превърта през всички срезове в рамките на прозорец Поставете пръст върху първия образ на среза и плъзнете нагоре или надолу

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25