DICOM Viewer

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Softwareoversigt

Generelle oplysninger

DICOM Viewer kan f.eks. bruges til:

  • At få vist medicinske billeder og Brainlab-behandlingsplaner
  • At sammenligne billedsæt fra flere forskellige undersøgelser
  • At udføre windowing- og målingsfunktioner

Sådan åbnes DICOM Viewer

Lokal installation: Åbn DICOM Viewer gennem Content Manager, som gør dig i stand til at tilgå patientfiler og bruge Brainlab-software.

Webbrowser: Åbn DICOM Viewer gennem Application Platform, som gør dig i stand til at tilgå patientfiler og bruge Brainlab-software.

Ved hjælp af softwaren til Patient Selection vælges patienten og de ønskede data til visning.

Se Softwarebrugervejledning til Content Manager, Application Platform og Patient Selection for yderligere oplysninger.

Skærmbilledlayout

Skærmbilledlayoutet viser data side om side, hvilket lader brugeren sammenligne data.Nr.

Område

Forklaring

Hovedmenu

Menu med tilgængelige funktioner.

Valgt visning

Filnavnet og ikonerne er fremhævet på den valgte visning.

Overordnede knapper

Tryk på den relevante knap for at aktivere funktionen.

Knap

FunktionSender dig tilbage til startsiden. Alle ændringer (f.eks. valgte billedsæt, windowing, baner, punktmålinger, beskårne felter, 3D-tærskler) gøres automatisk tilgængelige for andre softwareprogrammer.Åbner menuen for at skjule/vise data.Patientnavn og -ID: Vælg for at gå tilbage til patientvalg for at foretage ændringer til den valgte patient eller dr valgte data.View: Indstillinger for billedvisning.Measure: Indstillinger for billedmåling (vinkler, afstande osv.) og kommentarer.3D Options: Opretter 3D-visualiseringer, beskærer billeder og vælger et interesseområde.Comparison: Viser sammenligning af Brainlab-objekter, når de er til stede i billedsættet.


Done: Fortsæt og gem ændringerne.Back: Beder dig om at gemme ændringerne, før du går tilbage til den forrige skærm.  • Vælg Save for at gøre data tilgængelige for andre softwareprogrammer.

  • Vælg Discard for at slette data.

  • Vælg Cancel for at blive på DICOM Viewer-siden.

Art-nr.: 60915-71DA

Date of publication: 2017-10-26