Lead Localization

Assurez-vous de choisir la version correcte du logiciel en sélectionnant le logo Brainlab dans l’angle inférieur droit du logiciel correspondant.

Definiowanie orientacjiJeśli zdefiniowano odprowadzenie kierunkowe, zostanie otwarty widok Define Orientation. Przeciągnąć marker orientacyjny , aby obrócić orientację.

Wybrać i przytrzymać narzędzie Toggle Numbering, aby wyświetlić numerację styków w przypadku połączenia z innym portem IPG.

Nr art.: 60917-70PL

Date de publication : 2019-02-07