Fibertracking

Wählen Sie die korrekte Softwareversion aus. Diese finden Sie über das Brainlab Logo unten rechts in der jeweiligen Software.

Zkratky

Seznam zkratek

Tato uživatelská příručka může obsahovat následující zkratky:

Zkratky

Definice

ADC

Apparent Diffusion Coefficient (Zdánlivý difúzní koeficient)

B0

DTI snímky pořízené při b = 0 s/mm2

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine (Digitální zobrazování a komunikace v medicíně)

DTI

Diffusion Tensor Imaging (Zobrazování tenzorů difúze)

FA

Frakční anizotropie

MRI

Magnetic Resonance Imaging (Zobrazování magnetickou rezonancí)

Číslo výrobku: 60917-64CS

Erscheinungsdatum: 2018-12-06