Fibertracking

Wählen Sie die korrekte Softwareversion aus. Diese finden Sie über das Brainlab Logo unten rechts in der jeweiligen Software.

Právní informace

Autorská práva

Tato příručka obsahuje patentované informace chráněné autorským právem. Je zakázáno jakoukoli část této příručky reprodukovat nebo překládat bez výslovného písemného souhlasu společnosti Brainlab.

Ochranné známky společnosti Brainlab

  • Brainlab® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo ve Spojených státech.
  • Fibertracking® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo USA.

Ochranné známky jiných společností

  • Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Informace o patentech

Tento produkt může být chráněn jedním nebo více patenty nebo přihlášenými patenty v procesu schvalování. Podrobnosti: https://www.brainlab.com/patent/.

Integrované programy od jiných výrobců

  • Tento program je zčásti založen na práci společnosti Independent JPEG Group.
  • Tento program obsahuje knihovnu OpenJPEG. Úplný popis autorských práv, odmítnutí odpovědnosti a licence naleznete na webu http://www.openjpeg.org/.
  • Části tohoto programu se zakládají na práci společnosti Sun Microsystems Inc.
  • Tento produkt obsahuje program vyvinutý nadací Apache Software Foundation (www.apache.org/), autorská práva © 1999-2004 The Apache Software Foundation.
  • Tento program se zčásti zakládá na programu Xerces C++ 3.1.1 vytvořeném společností Apache Software Foundation. Úplný popis autorských práv, odmítnutí odpovědnosti a licence naleznete na webu http://xerces.apache.org/.
  • Tento produkt obsahuje software libtiff 4.0.4 beta. Úplný popis autorských práv, odmítnutí odpovědnosti a licence naleznete na webu http://www.libtiff.org/misc.html.

Označení CEOznačení CE znamená, že produkt společnosti Brainlab splňuje základní požadavky směrnice o zdravotnických prostředcích (Medical Device Directive, MDD).

Podle směrnice Rady 93/42/EHS (MDD) je Fibertracking produktem třídy IIb.

Pokyny pro likvidaciElektrická a elektronická zařízení likvidujte výhradně v souladu s místními předpisy. Více informací o směrnici WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, neboli odpad z elektrických a elektronických zařízení) najdete na:

http://www.brainlab.com/en/sustainability

Prodej v USA

Americké federální zákony omezují prodej tohoto zařízení lékařům nebo na objednávku lékaře.

Číslo výrobku: 60917-64CS

Erscheinungsdatum: 2018-12-06