Fibertracking

Wählen Sie die korrekte Softwareversion aus. Diese finden Sie über das Brainlab Logo unten rechts in der jeweiligen Software.

Sledování na základě ROI

Pozadí

Chcete-li vytvořit svazky vláken pomocí sledování na základě oblasti zájmu (ROI), nejprve ve zvolené sadě snímků definujte ROI. Algoritmus sleduje všechna vlákna, která prochází definovanými ROI a splňují zvolené parametry sledování, aby je poté zahrnul do svazku vláken.

Můžete vytvořit a používat několik oblastí zájmu zároveň. Pokud například zvolíte ROI v motorické oblasti a další v mozkovém kmenu, umožníte tím zobrazení traktů bílé hmoty (například pyramidálního traktu), které tyto oblasti spojují.

3D objektyVytvářejte nové 3D objekty (například tumor) v nástroji SmartBrush (viz Uživatelská příručka k programu) nebo použijte štětec ROI. Stávající 3D objekty budou automaticky přidány k oblasti NOT IN USE. Chcete-li si 3D objekty zobrazit, klikněte na ikonu oka . Chcete-li použít oblasti pro výpočet svazku vláken, přesuňte je do funkce INCLUDE REGIONS.

Oblast funkcíFunkce

Vysvětlení

Fiber Bundle

Pomocí šipek přepínejte mezi dostupnými svazky vláken.

Create New

Zvolte tuto ikonu pro vytvoření nového prázdného svazku vláken.

Erase

Zvolte tuto ikonu pro vymazání jednotlivých vláken ve 2D nebo 3D.

Refresh

Přepočte vlákna s aktuálními nastaveními.

ROI Brush

Zvolte tuto ikonu pro vymezení nové 2D oblasti zájmu – označte jakoukoliv oblast v kterémkoliv zobrazení včetně projekce mozku.

Číslo výrobku: 60917-64CS

Erscheinungsdatum: 2018-12-06